Zelené práce ve vinici - Podlom

1. 4. 2022

Jednodenní kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti o tzv. zelených pracích ve vinici. Jde o veškeré pracovní operace během intenzivního růstu letorostů, v tomto případě o jednu z nejdůležitějších – o podlom

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základním managementem pracovních operací ve vinici během růstu keřů. Prakticky se zaměříme konkrétně na podlom a čištění kmínků.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

Obsah kurzu

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti o tzv. zelených pracích ve vinici. Jde o veškeré pracovní operace během intenzivního růstu letorostů, v tomto případě o jednu z nejdůležitějších – o podlom (čili ruční odstranění všech přebytečných, zahušťujících či poškozených čerstvě narašených letorostů na keři). Získáte sebevědomí a kuráž nebát se „odstranit z keře vše co tam nepatří“. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout podlom u dnes standardního Rýnsko-Hessenského vedení s vodorovně vyvázaným tažněm, popř. u Vertika (vertikálního kordonu).

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Popis tzv. zelených prací.
  2. Jejich důležitost a optimální doba provedení.

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF MENDELU, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd (je zde umístěn genofond révy ČR) s různě bujným růstem a habitem, což má za následek různou pracnost a přístup v rámci zelených prací. My se zaměříme na podlom (postaru „smítání“), což je po řezu další veledůležitá pracovní operace zajišťující zkvalitnění výsledné úrody (omezením ponechaných letorostů).

Pomůcky: Je třeba vzít si sebou zahradnické nůžky, rukavice, obuv do terénu.

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Rozsah kurzu

1denní, 5 vyučovacích hodin

teoretická i praktická část bude probíhat v Lednici – Ústav vinařství a vinohradnictví AF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

Termín kurzu

jaro 2023

Cena kurzu

1 800 Kč

V ceně je zahrnut také oběd.

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu Osvědčení o jeho absolvování.

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Více aktualit

Všechny aktuality