Pro koho jsou služby určeny?

  • Studenti MENDELU
  • Zaměstnanci MENDELU
  • Uchazeči o studium
  • Absolventi MENDELU
  • Veřejnost

Co vám můžeme nabídnout? 

V rámci kariérního poradenství nabízíme řadu služeb s cílem podpořit uchazeče i studenty MENDELU v aktivním plánování a řízení své kariéry.

Pomáháme jednotlivcům i skupinám v rozhodování a zorientování se v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a kariérního růstu.

Individuální kariérové konzultace

Individuální kariérové konzultace, na kterých můžete řešit témata, jako např. rozhodování se a výběr oboru/zaměstnání, volba povolání, orientace a možnosti na trhu práce, příprava na pohovor a jeho průběh, sestavení profesně-osobnostního profilu – silné a slabé stránky ve vztahu k profesnímu uplatnění, motivace, tendence k vedení lidí a schopnost rozhodovat.

Koučování

Koučování při individuálním hledání řešení a vlastním rozvoji v oblasti kariéry.
Spolupráce s koučkou může být užitečná při hledání řešení problémů souvisejících se studiem či prací, při hledání vlastní cesty, při sebeorganizaci a sebeřízení a při realizaci nalezených řešení a postupů.

Skupinové semináře

Skupinové semináře rozvíjející pracovní kompetence, trendy ve vytváření životopisu, motivačního dopisu a LinkedIn profilu, sebeprezentování na přijímacím pohovoru, bodylanguage, komunikační styly aj. 
Více informací na Kurzy a semináře.

Spoluorganizujeme Kariérní den MENDELU a veletrh pracovních příležitostí JobChallenge.

Na obou akcích mohou naši studenti najít ten správný směrnastartovat svou pracovní kariéru navázáním spolupráce s některou z partnerských firem.

  • Kariérní den MENDELU V 2022 se do akce zapojilo přes 40 vystavovatelů.
  • 16. ročník veletrhu JobChallenge Přípravy veletrhu jsou v plném proudu. Těšíme se na vás v Brně 10. listopadu 2022

S námi to půjde!

Přijďte zdánlivě nemožné učinit možným, s námi se vám to povede.

Ceník

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA
Uchazeči o studiumZDARMA
Absolventi MENDELUZDARMA do jednoho roku od ukončení studia
Veřejnost700 Kč / 1 sezení

Jak se objednat?

  • V případě dotazů či zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz
  • Prosíme, specifikujte, proč máte zájem o službu, s čím za námi přicházíte.
  • Jakmile vám kariérní poradkyně nabídne mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (psycholožkou i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny psycholožek a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že budou termíny nabídnuty jiným studentům.

Naše kariérová poradkyně

PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře č. 2018