Pro koho jsou služby určeny?

  • Studenti MENDELU
  • Uchazeči o studium

Co vám můžeme nabídnout? 

Jsme tu pro všechny motivované studenty, kteří chtějí zvládat studijní povinnosti s větší lehkostí a přehledem. Klademe si za cíl budovat ve studentech zdravé sebepojetí a vnímání své akademické účinnosti, tedy přesvědčení o vlastních schopnostech, které potřebuji k dosažení potřebných studijních výkonů. Zjednodušeně řečeno učíme studenty o učení přemýšlet tak, aby si při studiu nepůsobili zbytečné těžkosti a uměli si poradit

Nespecializujeme se na orientaci ve vnitřních předpisech univerzity, ale tyto informace umíme zprostředkovat. 

Pro studenty:

Individuální konzultace

Individuální konzultace mohou proběhnout jednorázově nebo v pravidelných intervalech po celý semestr, vždy dle domluvy.

Můžete řešit témata, jako např. jak pracovat s texty a informacemi, zlepšení verbálních a sebeprezentačních dovedností, jak se lépe orientovat v dokumentech, v UIS nebo v prostoru, jak si zapamatovat a znovu vybavit učivo, moje strategie a styly učení, efektivní plánování (skloubení studijních a jiných povinností), jak vytvořit podporující prostředí k učení, systematickou přípravu na státnice a obhajobu závěrečné práce.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy a workshopy rozvíjející studijní kompetence, třeba paměťové techniky, styly učení a jak s nimi nakládat, práce s texty (výtěžnost informací) aj. 

Jednotlivé vypsané kurzy najdete na stránce Kurzy a semináře.

Pro uchazeče:

Poradenství

Poradenství v oblasti vhodného výběru studijního programu, zejména pak v souvislosti se specifickými potřebami (hendikep, onemocnění, apod.).

Informace

Můžeme zprostředkovat informace, které by vás mohly zajímat na samotném začátku studia (co obnáší studium zvoleného oboru, jak probíhají přijímačky, co se děje po přijetí, co když jsem přijat/a na více oborů zároveň, jak probíhá zápis do studia, atd.). 

Jak pracujeme a z čeho vycházíme? 

Při rozvoji učebních strategií u studentů vycházíme zejména z programu Já na to mám! VŠ od DYS-centrum® Praha. Jde o unikátní nástroj (přístup lektora a práci s pracovními listy), který učí studenty lépe přistupovat k učení. Je přizpůsobený potřebám vysokoškoláků a umí reagovat na jejich individuální potřeby.

Čerpáme také z Feuersteinova instrumetálního obohacování. Tato metoda rozvíjí schopnost myslet a učit se, mít vnitřní motivaci, nepodléhat zklamání a celkově budovat studentovo zdravé sebepojetí.

Ceník 

Studenti MENDELUZDARMA
Uchazeči o studiumZDARMA

Jak se objednat?

V případě dotazů či zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „Studijní poradenství“, děkujeme.

Kontakt

Mgr. Veronika Matějková
Studijní poradkyně
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře č. 2019