Mezigenerační univerzita MENDELU

Mezigenerační univerzita vznikla na Institutu celoživotního vzdělávání jako unikátní pilotní projekt, který dává seniorům a jejich vnoučatům příležitost trávit spolu více volného času a učit se nejen společně, ale i od sebe navzájem.

Hlavními cíli mezigeneračního vzdělávání jsou podpora pozitivních vztahů mezi prarodiči a vnoučaty, zlepšování sociální soudržnosti a snižování mezigenerační propasti.

Autorky projektu získaly v roce 2019 prestižní Cenu rektorky za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti. Mezigenerační univerzita běží od roku 2019 a má už své první absolventy.