Řez ovocných dřevin

13. 7. 2022

Všechny ovocné dřeviny vyžadují trvalou péči, jejíž hlavním nástrojem jsou řezy různých typů, v různé intenzitě a termínech. Pokud jste tedy zdědili nebo koupili starší sad, je nutné se o něj správně starat, aby vám sloužil, co nejdéle. Kurz je vhodný i pro majitele mladších sadů. Naučí se zde, jak správně stromy ošetřovat a provádět řezy.

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu ovocných dřevin. Absolvent kurzu dokáže stanovit postup ošetřování stromů řezem a naučí se ořezy provést sám, bez pomoci odborného dohledu. Výsledkem budou správně ošetřené stromy a keře, které budou mít optimální plodnost a vitalitu.

Komu je kurz určen

Kurz je určen jak pro začátečníky bez předchozích zkušeností, tak pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin. Kurz je vhodný také pro začínající zahradníky, krajináře a úředníky

Obsah kurzu

Teoretická část

  1. Úvod do problematiky
  2. Taxonomické zařazení ovocných dřevin
  3. Morfologie a fyziologie
  4. Základní pojmy při řezu ovocných dřevin
  5. Termíny provádění řezů
  6. Typy řezů
  7. Zásady a provedení řezu
  8. Velikost a ošetření ran po řezu
  9. Rozdíly řezu stromů a keřů
  10. Přehled pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů k provádění řezů

Praktická část

Bude probíhat  v lokalitě Medlánky (Biocentrum Medlánky – https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2021/Medlanecky-biokoridor).

Bude provedena praktická (vzorová) ukázka ořezů mladých stromů, keřů a vzrostlých stromů. Každý účastník si sám pod vedením lektora vyzkouší řez na dvou až třech dřevinách.

Prosíme účastníky, aby si na praktickou část přinesli vlastní zahradnické nůžky, zahradnickou pilku a rukavice.

Informace o lektorech

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Antonín Nový – absolvent Střední odborné školy zahradnické v Bohunicích. Nyní pátým rokem působí ve spolku Rezekvítek jako odborný pracovník. Spolupracoval na výsadbách několika ovocných sadů a stromořadí a dodnes zde koordinuje následnou péči a veškerou údržbu. Zkušenosti s řezy ovocných stromů získal praxí na Bohunické zahradnické škole, na Rezekvítku, zahradách přátel a rodičů. Klade velký důraz na individuální přístupy a takové zásahy, kdy méně znamená více. 

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 5 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu Medlánky nebo Černovice; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

16. a 17. 9. 2022

nebo

30. 9. a 1. 10. 2022

do poznámky v přihlášce napište prosím, na který termín se hlásíte

pátek od 13 hod., sobota sraz v 9 hod. zastávka Medlánky

Cena kurzu

2 400 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality