Postup při podání přihlášky a průběh přijímacího řízení

 1. Uchazeči vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému – klikněte na tlačítko Podat e-přihlášku. Přihlašování do studijních programů Aplikovaná pedagogická studia a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bude možné od 1. 1. 2022 a bude probíhat pouze elektronicky. Přihlášky v papírové podobě uchazeči už nezasílají.
 2. Elektronickou přihlášku ke studiu musí uchazeči podat do 15. 4. 2022.  
 3. Uchazeči zaplatí poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 450 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.
 4. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu ve studijních programech Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou:
  • Vykonání přijímací zkoušky v podobě elektronického testu všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu.
  • Dosažení požadovaného vzdělání – doklady o potřebném vzdělání předloží úspěšní uchazeči do 20. 6. 2022, ale nejpozději během zápisu do studia, který proběhne v termínech 28. 6. (Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku) a 29. 6. (Aplikovaná pedagogická studia):
   • Složení maturitní zkoušky prokáže uchazeč úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů).
   • Absolvent vysoké školy se prokáže úředně ověřenou kopií diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzí těchto dokumentů do elektronické podoby.
   • Pro urychlení procesu přijímacího řízení doporučujeme uchazečům využít možnosti autorizovaně konvertovaných kopií dokumentů, které lze snadno zajistit např. na České poště. Následně je zaslat emailem před termínem zápisu na Studijní oddělení ICV na adresu iva.urbankova@mendelu.cz.  
   • Pokud maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem, uchazeč v době zápisu nedisponuje nebo se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o stanovení náhradního termínu zápisu. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Uchazeč ji zašle na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.

Informace k přijímací zkoušce

 • Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů proběhne online formou. Datum, přesný čas konání zkoušky a přístupové údaje včetně dalších instrukcí budou uchazečům odeslány 14 dní před termínem přijímací zkoušky na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Předpokládaný termín zkoušky je 23. – 27. 5. 2022. Společně s informacemi o přijímací zkoušce obdrží uchazeči i odkaz na vzorový test, který si budou moci předem vyzkoušet. Jeho vyzkoušení předem doporučujeme.
 • Pro správné fungování přijímacích testů je třeba mít připravený počítač a stabilní připojení k internetu! Kamera ani mikrofon nejsou k přijímacímu testu potřeba.
 • Podrobné podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2022/2023
 • Ukázka testových otázek
 • Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Studenti, kteří u přijímací zkoušky dosáhli potřebné bodové hranice pro přijetí (str. 2 v dokumentu Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2022/2023), ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, mohou podat písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (vzor odvolání)

Zápisy z přijímacích řízení
Název souboruDatum dokumentuModifikace
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2022/20238.6.20228.6.2022 12:53:42
Zápis z přijímacího řízení pro ZS 2021/20227.6.20217.6.2021 16:42:59

Archiv