Pro koho je služba určena?

 • Studenti MENDELU
 • Zaměstnanci MENDELU
 • Uchazeči o studium
 • Absolventi MENDELU
 • Veřejnost

S čím vám můžeme pomoci?

 • Obtíže ve studijním nebo profesním životě – např. poruchy soustředění, zvládání stresových situací, odkládání povinností, souběh studijních a pracovních nároků apod.
 • Těžkosti spojené s duševním zdravím – úzkosti, deprese, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek apod.
 • Partnerské a rodinné problémy
 • Klíčová rozhodnutí a životní křižovatky
 • Nelehké životní situace nebo traumatizující události (blízká úmrtí, rozchody, sexuální obtěžování, apod.)
 • Osobnostní a profesní rozvoj, sebepoznání
 • Podpora ve zvládání období COVID19 – např. zvládání studia a distanční výuky, vybalancování pracovních a rodinných povinností, strach z nákazy apod.

Co vám můžeme nabídnout?

Služby psychologického poradenství mohou být klíčem ke změně i účinnému řešení obtížných situací nebo úlevou v podobě popovídání si o svých těžkostech.

Pomůžeme vám překonat případné osobní, rodinné, partnerské i studijní problémy, kterými si procházíte.

Dále se můžeme zaměřit na váš seberozvoj za využití vlastního potenciálu a sebepoznání.

Psychologické poradenství

Studenti a zaměstnanci Zahradnické fakulty mohou využít služby psycholožky Mgr. Jany Trčkové přímo v Lednici. Rovněž mají služby zdarma, objednat se mohou e-mailem, viz „Jak se objednat?“.

Koučování

v oblasti osobnostního i profesního rozvoje

Jak vypadá setkání s psycholožkou a koučkou?

Poskytujeme jednorázové i opakované konzultace. Setkání probíhají osobně nebo online. Diskrétnost a profesionalita je samozřejmostí.

 1. Úvodní setkání trvá zpravidla 30–50 min., zahrnuje seznámení s tématem klienta a sjednání zakázky, (cíl spolupráce, organizační záležitosti, vstup do tématu).
 2. Další setkání je v rozsahu 50 min. Zpravidla poskytujeme 6 sezení, v intervalech dle domluvy.

Ceník

Studenti MENDELU ZDARMA
Zaměstnanci MENDELU ZDARMA
Uchazeči o studium ZDARMA
Absolventi MENDELUZDARMA do jednoho roku od ukončení studia
Veřejnost700 Kč / 1 sezení

Jak se objednat?

 • V případě dotazů či zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz. Toto platí i pro studenty studující v Lednici. Do poznámky uveďte „Lednice“, děkujeme. Na první kontakt přes jinou platformu (např. přes MSTeams) nebudeme reagovat.
 • Prosíme, specifikujte, proč máte zájem o službu, s čím za námi přicházíte.

  Studenty i zaměstnance MENDELU, kteří se cítí zasaženi aktuální válečnou situací na Ukrajině, jsme schopni upřednostnit. Prosíme, do poznámky napište „Ukrajina“, případně blíže specifikujte. (aktualizováno 25. 2. 2022)
 • Jakmile vám paní psycholožka nabídne mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (psycholožkou i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny psycholožek a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskujete, že budou termíny nabídnuty jiným studentům.

  V současné chvíli s ohledem na epidemiologickou situaci evidujeme enormní zájem o psychologické služby. Čekací doba je aktuálně 1 měsíc. Děkujeme za pochopení.

Naše psycholožka a koučka

Mgr. Barbora Šímová
Psycholožka
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře č. 2021
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Koučka
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře č. 2018