Základní kontakty

Poradenské a profesní centrum
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno
Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Vedoucí poradenského centra
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2023
Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2018
– Podpora studentů se specifickými potřebami
– EEG biofeedback
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2019
– Podpora studentů se specifickými potřebami
– Studijní poradenství
Mgr. Barbora Šímová
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2021
– Psychologické poradenství
– Podpora studentů se specifickými potřebami
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2018
– Kariérové poradenství
– Koučování
– Psychologické poradenství v ČJ a AJ
Mgr. Dita Janderková, Ph.D.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 3. patro – dveře 4021
– Poradenství pro poruchy řeči
Markéta Hadrabová
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře 2019
– Vzdělávací akce, kurzy

Sociální sítě