Základy zahradní architektury

12. 7. 2022

Chcete si sami upravit svou zahradu a zkonzultovat svůj návrh s profesionálem? Na kurzu se seznámíte s historií i současností zahradní architektury, osvojíte si základní principy navrhování zahrad a získáte stěžejní informace z oblasti správného použití rostlin. Kurz Vám umožní navrhnout si vlastní zahradu pomocí profesionálních metod a postupů a zkonzultovat svůj návrh s profesionálním zahradním architektem.

Pokud Vás zajímá zahradní design, máte rádi rostliny, krásné prostředí kolem sebe a jste kreativní, kurz je přesně pro Vás.

Není třeba mít předešlé zkušenosti s návrhy.

Obsah kurzu

1. den kurzu:                                     

 • Obecný úvod do tématu zahradní architektury
 • Historie zahradně-architektonické tvorby (starověké a středověké zahrady, italské, francouzské a anglické zahrady, zahrady 19. a 20. století)                                                                                              
 • Současná zahradně-architektonická tvorba                                                                                               
 • Základní východiska pro návrh (přírodní podmínky stanoviště, dispozice pozemku, provoz, funkce, aj.)

2. den kurzu:        

 • Základní pojmy při tvorbě návrhu (měřítko, proporce, kompozice)
 • Základní kompoziční prvky zahradně-architektonické tvorby (terén, voda, stavby, technické prvky, umění, vegetace)
 • Použití rostlin v zahradně-architektonické tvorbě (skupiny rostlin a jejich nároky na stanoviště)

3. den kurzu: Praktická část:   

 • Série praktických cvičení se zaměřením na tvorbu osazovacího plánu
 • Profesionální rozbor vytvořených návrhů vlastní (popř. vybrané) zahrady

Rozsah kurzu

 Celkově 20 vyučovacích hodin

3  bloky po 6 vyučovacích hodinách (vždy 13 – 19 hod.) + 2 hodinová komentovaná prohlídka arboreta v jarních měsících (termín je zvolen v závilosti na počasí a je dán dostatečně dopředu)

Termín kurzu

září 2022 – prezenční forma, termín bude upřesněn

leden 2023 – on-line forma

Kurz lze koupit na dárkový poukaz. 

Cena kurzu

3 600,- Kč 

Informace o lektorovi

Ing. et Ing. Adéla Murínová

Absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (obor Zahradní a krajinářská architektura a Zahradnické inženýrství).  V současnosti pracuje jako zahradní architektka věnující se především návrhové a projekční činnosti se zaměřením na soukromé rodinné zahrady i veřejné prostory. Dále je majitelkou vlastní floristické dílny Květovaný ateliér, kde díky své práci v oboru krajinářské architektury vnáší do floristických děl další rozměr.

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality