Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pravidelně zveřejňuje výsledky své tvůrčí činnosti na vědeckých sympóziích, ve sbornících z konferencí, v odborných časopisech a v odborných knihách. 

Přehled nejvýznamnějších odborných publikací

2021

YAMADA, Y. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — LACKO, D. — PÍRKO, M. a kol. COVIDiSTRESS Global Survey Dataset on Psychological and Behavioural Consequences of the COVID-19 Outbreak. Scientific Data. 2021. sv. 8, č. 3, s. 1–23. ISSN 2052-4463.

LIEBEROTH, A. — LACKO, D. — BAMWESIGYE, D. — ČENĚK, J. — PÍRKO, M. — HUBENÁ, B. a kol. Stress and worry in the 2020 coronavirus pandemic: relationships to trust and compliance with preventive measures across 48 countries inthe COVIDiSTRESS global survey. Royal Society Open Science. 2021. sv. 8, č. 2, ISSN 2054-5703.

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Analysis of demand for counselling services for university / college students. Ad Alta. 2021. sv. 11, č. 1, s. 8–14. ISSN 1804-7890.

BOUŠKOVÁ, D. — BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. The opinion of physical education teachers‘ at a secondary vocational school on the inclusion of combat sports and exercises in physical education classes. Acta Salus Vitae. 2021. sv. 9, č. 1, s. 35–44. ISSN 1805-8787.

2020

ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69–101. ISSN 1803-7437.

ADAMEC, P. — JANDERKOVÁ, D. Evaluace poradenských služeb na veřejné vysoké škole. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020. sv. 4, č. 1, s. 64–80. ISSN 2570-7612.

BENDOVÁ, A. — HORÁČKOVÁ, M. Pohled studentů učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na průběh pedagogické praxe. Lifelong learning – celoživotní vzdělávání. 2020. sv. 10, č. 2, s. 133–156. ISSN 1804-526X.

2019

ŠIMÁNĚ, M. Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti. Studia paedagogica: časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2019. sv. 24, č. 3, s. 47–76. ISSN 1803-7437.

ŠIMÁNĚ, M. Sustainable Education on the Example of Establishment of Czech Primary Minority Schools in Interwar Czechoslovakia. Discourse and Communication for Sustainable Education. 2019. sv. 10, č. 1, s. 91–112. ISSN 1691-6301. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/dcse/10/1/article-p91.xml

ADAMEC, P. Vztah a motivace učitelů odborných předmětů k dalšímu vzděláváníPedagogika. 2019. sv. 69, č. 2, s. 165–184. ISSN 0031-3815. URL: https://doi.org/10.14712/23362189.2018.862

2018

KRAJČÍKOVÁ, L. Returning home: Case study of travelling for work from Czechoslovakia in times of socialism, Cogent Social Sciences. 2018. sv. 4, č. July, ISSN 2331-1886. URL: https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311886.2018.1498058

ADAMEC, P., STRMISKOVÁ, M. Evaluační procesy na univerzitě třetího věku. In: Otázky evaluace výuky na vysokých školách. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 155-172. ISBN 978-80-7599-024-2.

2017

CUPAL, M. Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 3, s. 977-985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977

JANOŠKO, I., POLONEC, T., KUCHÁR, P., MÁCHAL, P., ZACH, M. Computer simulation of car aerodynamic properties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 2017, č. 5, s. 1505-1514. ISSN 1211-8516.

ZOUNEK, J., KNOTOVÁ, D., ŠIMÁNĚ, M. Život Karla – Příběh učitele v socialistickém Československu. Orbis scholae. 2017. sv. 11, č. 2, s. 31-52. ISSN 1802-4637. URL: http://www.karolinum.cz/ink2_stat/dload.jsp?prezMat=111114