Základy finančního řízení

10. 1. 2021

Kurz vám vysvětlí základní pojmy a souvislosti v oblasti finančního řízení a přiblíží možnosti vyhodnocení a analýzu finančních výkazů. Cílem je vysvětlit význam a praktické využití znalosti finančního řízení jako nástroje rozhodování, a to nejen ve své firmě. Seminář je určen především začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s funkcemi finančního řízení a získat přehled o jeho základních nástrojích. Těm, kteří ještě s finančními výkazy běžně nepracují či těm, kteří chtějí mít bližší vhled do jednotlivých finančních položek a jejich vyhodnocení.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k témuž cíli.

Účastníkům bude dále vysvětlena struktura finančních výkazů (Rozvaha, Výsledovka a Výkaz cash flow), stejně jako jejich používání při řízení firem. Nebudou opomenuty základní principy investičního rozhodování, oblast rizika, výnosnosti a časové hodnoty peněz.

Některá témata budou doplněna procvičením praktických příkladů.

Rozsah kurzu

1denní; 8 vyučovacích hodin

Lektorka kurzu

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Termín kurzu

rok 2023

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

1 950,- Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality