Výroba sýrů pro začátečníky

11. 6. 2022

Dvoudenní kurz pro začátečníky a domácí experimentátory, kteří se chtějí o sýrech a jejich výrobě dozvědět více. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Obsah kurzu

Teorie:

  • mléko jako surovina pro výrobu čerstvých sýrů
  • stanovení syřitelnosti mléka
  • zpracování sýřeniny
  • solení sýrů
  • jakostní parametry čerstvých sýrů

 Praxe:

  • praktická část bude zaměřena na výrobu čerstvých sýrů
  • senzorické hodnocení čerstvých sýrů

Odborná garantka kurzu a lektorka: Ing. Alena Saláková, Ph.D. Dále se na výuce v kurzu podílejí zaměstnanci Ústavu technologie potravin.

Rozsah kurzu

2denní

1. den 6 vyučovacích hodin, 2. den 4 vyučovací hodiny teoretické i praktické výuky

Výuka probíhá v budově M (MENDELU, Ústav technologie potravin, Zemědělská 1, Brno), praktická výuka probíhá v mlékařském poloprovozu Ústavu technologie potravin.

Termín kurz

16. a 17. 9. 2022

pátek celý den, sobota dopoledne

Cena kurzu

3 400,- Kč

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory a materiál nutný pro výrobu sýrů a studijní materiály.

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí, studijních materiálů a vlastnoručně vyrobených výrobků, obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Alena Saláková, Ph.D.
Akademická pracovnice – odborná asistentka – Ústav technologie potravin (AF)

Více aktualit

Všechny aktuality