Více než 94% posluchačů U3V má očkování proti koronaviru

27. 10. 2021
K prezenční výuce na Univerzitě třetího věku MENDELU přistupují senioři velmi zodpovědně a očkování berou jako samozřejmost.

V říjnu do lavic poslucháren Institutu celoživotního vzdělávání usedli také posluchači seniorního věku. Na víceletá, jednoletá i semestrální studia a kurzy Univerzity třetího věku (U3V) se jich v Brně vrátilo více než 600 a dalších téměř 300 na pobočkách U3V. Velmi nás těší jejich odpovědný přístup k epidemii covidu-19, protože více než 94 % posluchačů a posluchaček U3V MENDELU má ukončené očkování. Ti ostatní prokazují svou bezinfekčnost, nutnou pro vstup na přednášky a workshopy, formou PCR nebo antigenních testů. „Je to samozřejmá věc. Chci se vrátit ke svému koníčku, studiu, a nechci u toho ohrozit sebe ani ostatní,“ zní z úst jedné z posluchaček.

Výuka na Univerzitě třetího věku probíhá prezenčně. Pokud by snad musela škola omezit výuku a s tím spojenou kapacitu poslucháren, je v záloze hybridní výuka. Část studentů by pak byla na výuce přímo, ostatní doma u svých monitorů. „Tyto skupiny se pak mohou střídat v týdenních intervalech. Vše záleží na tom, jaká bude epidemická situace a jaká budou platit opatření, která v tuto chvíli nelze předjímat,“ říká Kateřina Pevná z Institutu celoživotního vzdělávání s tím, že MENDELU v této souvislosti investovala stovky tisíc do nového vybavení učeben. Krajní variantou je návrat k distanční formě. „To znamená, že bychom podobně jako na jaře přednášky streamovali,“ uvedla Pevná.

Více aktualit

Všechny aktuality