Univerzita třetího věku MENDELU v době pandemie

21. 4. 2020
Univerzita třetího věku nabízí seniorům smysluplnou formu trávení volného času, při které si mohou rozšiřovat své znalosti a sdílet ty stávající. Pro spoustu posluchačů je U3V jednou z aktivit, která je udržuje ve fyzické, psychické i sociální kondici. Současná krizová situace způsobená nemocí Covid-19 se ale dotkla i života naší Univerzity třetího věku.

Abychom ochránili zdraví našich posluchačů, zrušili jsme už 3. března veškerou prezenční výuka pro naše posluchače. Senioři tak ze dne na den přišli o benefity, které jim Univerzita třetího věku (U3V) do jejich života přináší. Snažíme se ale hledat cesty, jak nejen naše posluchače podpořit v době pandemie. Distanční formu jako plnou náhradu prezenční výuky v současné době nenabízíme a ani nechceme, protože to pro naši cílovou skupinu nepovažujeme za adekvátní náhradu. Výuka, která nemohla proběhnout v běžné prezenční formě, bude realizována v září a říjnu 2020. Nechceme seniory ochudit o sociální kontakty, což je jeden z důležitých aspektů studia na univerzitě třetího věku.

Vzhledem k situaci jsme ale zřídili speciální webové stránky, kde seniorům nabízíme tipy pro studium různých témat v rámci kurzů, kam prezenčně docházeli. Na stránkách uvádíme odkazy na videosekvence, odborné i popularizační články či audio- a videoreportáže našich akademiků a odborníků z praxe. Stránku průběžně každý týden aktualizujeme.

Součástí stránek jsou i tipy pro trávení volného času v době nouzového stavu. Zájemci tady najdou odkazy na zajímavé online kulturní akce, tipy na čtení či kreativní tvoření. Nechybí ani videolekce cvičení, speciálně vytvořené pro seniory, které mohou cvičit v prostředí domova. Právě podpoření a udržení fyzické kondice seniorů považujeme za velmi důležité. Pokles fyzické kondice seniorů v důsledku karantény je jedním ze zásadních témat této skupiny obyvatel, o kterých se příliš nemluví. Chtěli bychom proto apelovat na všechny seniory, aby se snažili využívat různé cesty k tomu, aby si i v období karantény svoji fyzickou kondici udrželi. Třeba právě zmíněné videolekce.

Abychom podpořili rodinný život a mezigenerační kontakty v této specifické době, zapojili jsme se do iniciativy, kterou zaštiťuje MPSV v rámci projektu Politika stárnutí na krajích. Výsledkem společné práce je „časopis“ s názvem Povzbuzení, který vychází každý týden a kde jsou uvedeny i tipy na to, jak by se nyní mohly „potkat“ jednotlivé generace. Chtěli bychom tímto časopisem povzbudit nejen seniory, ale rodinu jako celek. V této chvíli totiž většina rodin zažívá dosti neobvyklé období, které ale může být příležitostí k jejímu růstu v mnoha směrech.

Závěrem bych chtěla ještě zmínit ještě jednu věc. Část posluchačů U3V se zapojila do dobrovolnické činnosti i v době pandemie. Někteří šijí roušky pro nemocnice a domovy seniorů, jiní nakupují pro svoje sousedy, kteří už se netěší dobrému zdraví, apod. A to je možná jedno z poznání, které nám může současná situace umožnit, pokud budeme chtít. Senioři nejsou ti pasivní, nemohoucí, nemocní a závislí na druhých, jak občas vykreslují jejich podobu média. Senioři mohou zaujímat velmi významné místo v našich životech a mohou být výrazným přínosem pro společnost, pokud jim dáme prostor a jsme schopní vnímat jejich skutečnou cenu.

 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D.

vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů, email: lenka.kamanova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality