Tvorba grafiky v bezplatných on-line nástrojích

12. 1. 2022

V kurzu se naučíte vytvářet grafické materiály v bezplatných on-line nástrojích jako canva.com, pixlr.com a vectr.com, které jsou uživatelsky velmi jednoduché. Kurz je určen všem, kteří chtějí sami vytvořit jednoduché grafické materiály jako plakáty, letáky, grafiku pro sociální sítě atd. v bezplatných on-line grafických nástrojích. Předpokládáme základní znalost práce na PC.

Obsah kurzu

 • vektorová a bitmapová grafika
 • rozlišení obrazu, barevná hloubka
 • formáty grafických souborů
 • barevné modely, harmonie barev
 • přehled grafického software
 • barevná schémata
 • fonty
 • ikony, symboly
 • vektorové ilustrace
 • fotografie
 • konverze grafických formátů
 • přihlášení do pixlr.com
 • import obrazu, výběr z galerie
 • změna rozměrů, ořez
 • vrstvy, transformace vrstev
 • odstranění pozadí
 • úpravy jasu, kontrastu, barev
 • úpravy ostrosti a kresebnosti
 • barevné tónování, grafické efekty
 • retušování, kreslení
 • vkládání grafických elementů a vkládání textu
 • ukládání obrazu

 • přihlášení do vectr.com
 • tvorba nového dokumentu, stránky, nastavení
 • mřížka, vodicí linky
 • import grafiky
 • kreslení základních tvarů
 • manipulace s tvary
  • poloha, velikost, rotace, zrcadlení
  • zarovnání, rozmístění, pořadí
  • seskupení, kombinace tvarů
 • vrstvy
 • kreslení tužkou a perem
 • editace křivek
 • formátování tvarů (výplň, obrys, průhlednost, stín), vkládání a editace textu
 • export a sdílení

 • přihlášení do canva.com, rozdíly mezi bezplatným a „Pro“ účtem
 • tvorba návrhů ze šablon
  • letáky, plakáty
  • grafika pro sociální sítě
 • marketing, reklama
 • pozvánky, oznámení, přání
 • fotokoláže a fotoalba
 • prezentace, dokumenty
 • vkládání a úprava designových prvků
  • fotografie
  • rámečky
  • tvary, ikony a ilustrace
  • grafy
  • text
  • pozadí
 • vkládání prvků z externích zdrojů
 • sdílení výtvorů, týmy
 • publikování, stažení a tisk výtvorů

Rozsah kurzu

2denní; 12 vyučovacích hodin

Termín kurzu

26. a 27. 10. 2022

v čase 9:00 – 16.00 hod. (vč. přestávky na oběd)

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

2 990 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality