Studentský inkubátor zná své vítěze

4. 1. 2017
V prosinci 2016 proběhl na ICV MENDELU 8. ročník projektu Studentský inkubátor, který je přehlídkou bakalářských prací studentů 3. ročníků bakalářských studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. V rámci Studentského inkubátoru se konala i vnitřní grantová soutěž, do které mohli studenti přihlásit své bakalářské práce a získat odměnu.

Studentský inkubátor dává studentům možnost seznámit kolegy a akademické pracovníky ICV s vlastní vědecko-výzkumnou činností, vyzkoušet si prezentaci své práce před publikem a vést dialog na odborné téma. Studenti, kteří se přihlásili do vnitřní grantové soutěže a jejichž práce byly komisí akademických pracovníků ICV vyhodnoceny jako nejlepší, získali odměnu v podobě mimořádného studijního stipendia.

Oceněnými byly v rámci 8. ročníku přehlídky bakalářských prací tito studenti: 

1. místo: Luděk Volavka a jeho bakalářská práce: Přání, radosti a starosti žáků s ADHD syndromem v období adolescentního věku

2. místo: Luděk Zelníček a jeho bakalářská práce: Hodnocení žáků v praktickém vyučování vybrané střední školy

3. místo: Jana Křemečková a její bakalářská práce: Integrace žáků s mentálním postižením do středních škol – názory a postoje učitelů k problematice

Další ohodnocení studenti bez stanoveného pořadí (seznam uveden abecedně):

  • Petr Adamec s prací Problematika kyberšikany u žáků středních škol,
  • Renata Janečková s prací Sociálně – psychologické klima třídy na střední odborné škole,
  • Dorota Kramárová s prací Fenomén naučené bezmocnosti mezi žáky střední odborné školy.

Všem studentům srdečně blahopřejeme, děkujeme za účast a těšíme se na 9. ročník Studentského inkubátoru a soutěže.

Více aktualit

Všechny aktuality