Španělština pro úplné začátečníky

8. 6. 2022

Kurz španělštiny pro začátečníky klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty. Učastnit se mohou úplní začátečníci, kteří se s tímto jazykem nikdy nesetkali i věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy, které se již učili.

Studenti si osvojí základní slovní zásobu a gramatiku,  což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají  znalosti, na které navazuje kurz pro pokročilé začátečníky.

Obsah kurzu

 1. Jak se představit, španělská abeceda, výslovnost
 2. Povolání, národnosti
 3. Číslovky 1-20; sloveso ser a tener
 4. Pravidelná slovesa, přídavná jména, rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 5. Rodina, jak popsat členy rodiny;  předložky místní
 6. Zájmena přivlastňovací a ukazovací, hodiny, číslovky 21-5000
 7. Obvyklé každodenní aktivity, práce, studium; zvratná slovesa, nepravidelná slovesa, předložky časové, dny v týdnu
 8. Restaurace, jídlo; volný čas; sloveso gustar, základy rozkazovacího způsobu kladného

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios)

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Markéta Kocmánková. Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako lektorka španělského jazyka na PEF MENDELU, dále učí ve večerních, individuálních a firemních kurzech v Brně a okolí. Příležitostně překládá.

Procestovala skoro celé Španělsko. “Zbývají” jí pouze ostrovní autonomní oblasti (Kanárské a Baleárské ostrovy), Extremadura a La Rioja. Srdeční záležitostí je pro ni Madrid, kde strávila půl roku na Erasmu a účastnila se také Curso de verano. Ráda by zavítala také do Peru, Argentiny nebo Mexika. Španělskou kulturu považuje za jedinečnou. Španělština není jen jazyk, ale také zvyky, hudba, tanec, jídlo a pití, literatura, film a především cestování.

Ve svých hodinách ráda využívá nejrůznější materiály – písničky, videa z You Tube, úryvky z knih, periodik, zjednodušenou četbu apod.

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je  však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

 • Prezenčně – úterý, 14:40 – 16:10 hod., zahájení 27. září
 • Online – pátek, 8:00 – 9:30 hod., zahájení 30. září
 • Do poznámky ve přihlašovacím formuláři prosím uveďte, o kterou formu kurzu máte zájem.
 • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
 • Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.
 • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality