Španělština pro pokročilé

6. 6. 2022

Kurz španělštiny pro pokročilé navazuje na znalosti získané v minulém roce – Unidades 0-9 učebnice Nuevo Español en Marcha 1. Klade důraz na rozvoj všech jazykových dovedností – porozumění, čtení, psaní, mluvení. Přitom zajišťuje důkladné studium a opakování nejdůležitějších gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a její praktické využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.

Kurz je určen pro pracující i studenty, účastnit se mohou studenti, kteří se seznámili se základy španělského jazyka v kurzu pro začátečníky a  pokročilé začátečníky.

Cílem je rozšíření slovní zásoby a osvojení další gramatiky, které absolventům kurzu umožní nejen domluvit se v běžných situacích, ale také zapojit se aktivněji do jednodušší konverzace, vyřešit základní problémy, a to jak ve Španělsku, tak i v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1 podle mezinárodní evropské klasifikace.

Obsah kurzu

Opakování dosud osvojené gramatiky a slovní zásoby (Unidades 0-9), včetně předpřítomného času (Pretérito Perfecto) – není v učebnici.

Opakování tématu zdraví, nemoci, lidské tělo, sloveso DOLER (unidad 10)

Opakování budoucího času (futuro imperfecto – není v učebnici)

Minulý čas nedokonavý – Pretérito Imperfecto. (unidad 10)

Opakování vazby IR A + INF (budoucí čas), plány a záměry (unidad 10)

Cestování / prázdniny, cestování ve Španělsku a Perú (unidad 10)

Prohlubování znalostí o slovesech „být“ – SER x ESTAR x HABER (HAY)

Prohlubování znalostí – Zájmena ve 3. a 4. pádu – nepřímý a přímý předmět. Opakování zvratných zájmen.

Subjuntiv přítomný – opakování + další použití

Nejrůznější konverzační témata

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od Unidad 10. Využití nejrůznějších materiálů včetně online materiálů, aplikací a her apod.

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Markéta Kocmánková. Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako lektorka španělského jazyka na PEF MENDELU, dále učí ve večerních, individuálních a firemních kurzech v Brně a okolí. Příležitostně překládá.

Procestovala skoro celé Španělsko. “Zbývají” jí pouze ostrovní autonomní oblasti (Kanárské a Baleárské ostrovy), Extremadura a La Rioja. Srdeční záležitostí je pro ni Madrid, kde strávila půl roku na Erasmu a účastnila se také Curso de verano. Ráda by zavítala také do Peru, Argentiny nebo Mexika. Španělskou kulturu považuje za jedinečnou. Španělština není jen jazyk, ale také zvyky, hudba, tanec, jídlo a pití, literatura, film a především cestování.

Ve svých hodinách ráda využívá nejrůznější materiály – písničky, videa z You Tube, úryvky z knih, periodik, zjednodušenou četbu apod.

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od úterý 27. září v čase 16:15 – 17:45 hod. Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality