Španělština pro pokročilé začátečníky

7. 6. 2022

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky navazuje na znalosti probírané v lekcích 0-2 učebnice Nuevo Español en Marcha 1 a klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty,  kteří se již se španělšinou setkali a mají alespoň velmi základní znalosti.

Studenti si prohloubí slovní zásobu a gramatiku, což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají znalosti, na které navazuje kurz pro mírně pokročilé.

Obsah kurzu

Opakování probrané gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat Unidades 0-2

Předložky místa (Unidad 2)

Povolání, denní aktivity, dny v týdnu (Unidad 3)

Restaurace, bar – objednávání snídaně (Unidad 3)

Dům, byt, vybavení domu; v hotelu; číslovky řadové 1-10, sloveso hay (Unidad 4)

Předpřítomný čas – Pretérito Perfecto (není v učebnici)
Restaurace, jídlo; jídlo ve Španělsku a Latinské Americe; Recepty (Unidad 5)

Nepravidelná slovesa přítomného času; slovesa „být“ : SER x ESTAR x HABER (HAY)
Sloveso GUSTAR; volný čas  (Unidad 5)
Základy rozkazovacího způsobu kladného  (Unidad 5)

Studijní materiál: Nuevo Español en Marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od lekce 3 (+ opakování 2B)

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Markéta Kocmánková. Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako lektorka španělského jazyka na PEF MENDELU, dále učí ve večerních, individuálních a firemních kurzech v Brně a okolí. Příležitostně překládá.

Procestovala skoro celé Španělsko. “Zbývají” jí pouze ostrovní autonomní oblasti (Kanárské a Baleárské ostrovy), Extremadura a La Rioja. Srdeční záležitostí je pro ni Madrid, kde strávila půl roku na Erasmu a účastnila se také Curso de verano. Ráda by zavítala také do Peru, Argentiny nebo Mexika. Španělskou kulturu považuje za jedinečnou. Španělština není jen jazyk, ale také zvyky, hudba, tanec, jídlo a pití, literatura, film a především cestování.

Ve svých hodinách ráda využívá nejrůznější materiály – písničky, videa z You Tube, úryvky z knih, periodik, zjednodušenou četbu apod.

Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od úterý 27. září v čase 13:00 – 14:30 hod. Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality