Semináře pro rozvoj zaměstnanců MENDELU

14. 1. 2022
Pro zaměstnance naší univerzity jsme připravili komplexní nabídku seminářů, zaměřenou na jejich osobní rozvoj. První semináře začínají už v lednu. 

Akademicko-výzkumní a neakademičtí pracovníci mohou využít pro svůj seberozvoj širokou nabídku připravených vzdělávacích seminářů a individuální koučink. Semináře se zaměřují od témat wellbeingu, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření až po sebemotivaci a schopnost napsat grantový projekt.

Vysokoškolští pedagogové mají v nabídce vzdělávací semináře například z oblasti didaktiky, způsobů spolupráce se studenty, vedení kvalifikačních prací a využití technologií ve vzdělávání. Dále pak mohou získat individuální zpětnou vazbu na styl výuky a individuální konzultace v oblasti vzdělávání.

Vedoucí pracovníci mají možnost absolvovat vzdělávací semináře týkající se manažerských dovedností a dále využít individuální organizační poradenství.

Veškeré vzdělávání a rozvoj je pro zaměstnance MENDELU zdarma. Klikněte sem pro bližší informace a přihlášení. 

Více aktualit

Všechny aktuality