Ruština pro začátečníky

3. 6. 2022

Kurz zahrnuje všechny základní aspekty systému ruské jazykové výuky: fonetiku, intonaci, slovní zásobu, gramatiku. Praktická cvičení jsou zaměřena na poslech s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností. Cílem kurzu je rozvíjet správnou výslovnost, rozšiřovat a systematizovat slovní zásobu a gramatiku ruského jazyka.

Obsah kurzu

Kurz pro ruštiny pro začátečníky se zabývá tématy: azbuka, výslovnost, větná skladba, intonace u otázek a odpovědí, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, tázací zájmena (кто, что, сколько), tvorba záporu «не…, а…», podstatná jména, tvorba otázek, příslovce, časování sloves, sloveso быть, číslovky 1 – 100, větná vazba У меня есть, dny v týdnu, spojky и, а, но, vazba Мне нравится, Я люблю, slovesa жить, работать, говорить, хотеть, přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, předložky в, на, skloňování podstatných jmén j.č. , mn.č., přídavná jména.

Konverzační témata: ; vzájemné představování se; rodina; koníčky; vyjadřování souhlasu/nesouhlasu (Я думаю, что …, Я тоже так думаю); zaměstnání; jazyky; orientace ve veřejném prostoru (v restauraci, na ulici, v hotelu, v obchodě) aj.

Studijní materiál: Russkij jazyk: 5 elementov, Ruština slovní zásoba A2 INFOA, vlastní materiály

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnici kupovat.

Část učebnice si můžete prohlédnout zde nebo zde.

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Iana Ziamaeva. Pochází z Iževsku. V Rusku získala bakalářský titul v oboru “Lingvistika (angličtina a němčina)”. Během studia byla na výměnném pobytu v Brně a do tohoto nádherného města se zamilovala. V roce 2015 se do Brna přestěhovala a dokončila magisterské studium na Masarykově Univerzitě, obor Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (2018). Miluje Brno, ráda cestuje a výuka jazyků ji moc baví. Učí je už od roku 2011 (angličtinu), v roce 2016 se začala věnovat výuce ruštiny. Od té doby učí v Brně na jazykové škole, nejenom dospělé, ale také děti. Věnuje se i individuálnímu doučování online formou a překladům. Při výuce zapojuje všechny studenty a ke každému přistupuje individuálně. V hodinách studenti poznávají reálie Ruska, srovnávají je s domácí kulturou a s kulturami jiných zemí. Nezbytnou součásti jejích hodin je také humor a zábava.

Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality