Ruština pro mírně pokročilé

2. 6. 2022

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je pro ty, kteří se již rusky učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou nižší úrovně. Kurz zahrnuje všechny základní aspekty systému ruské jazykové výuky: fonetiku, intonaci, slovní zásobu, gramatiku. Praktická cvičení jsou zaměřena na poslech s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností. Cílem kurzu je rozvíjet správnou výslovnost, rozšiřovat a systematizovat slovní zásobu a gramatiku ruského jazyka.

Obsah kurzu

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé se zabývá: slovesa na -ить/-еть (2. časování), nepravidelná slovesa мочь, хотеть, есть, пить, идти, ехать, struktura věty, příčinné (důvodové) věty (потому что, так как), rozkazovací způsob, sloveso жить, budoucí čas slovesa быть, skloňování podstatných jmen, přídavná jména, stupňování přídavných jmen, zájmena určovací (весь, вся, все), zájmena ukazovací (это, этот),zájmena záporná (никто, ничего, никогда, нигде), skloňování číslovek, předložky в, на, přímá/nepřímá řeč, spojky и, а, но.

Konverzační témata: národní kulturní památky a produkty, práce a volný čas, rodinné vztahy a výchova v rodině, zájmy, počasí, domácnost, životní styl, lidská povaha, jídlo, profesní specializace, klima v organizaci.

Studijní materiál: Ruština nejen pro samouky.

Dále materiály připravené lektorkou. Pro účast na kurzu není nutné si učebnici kupovat. Část učebnice si můžete prohlédnout zde.

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Iana Ziamaeva. Pochází z Iževsku. V Rusku získala bakalářský titul v oboru “Lingvistika (angličtina a němčina)”. Během studia byla na výměnném pobytu v Brně a do tohoto nádherného města se zamilovala. V roce 2015 se do Brna přestěhovala a dokončila magisterské studium na Masarykově Univerzitě, obor Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (2018). Miluje Brno, ráda cestuje a výuka jazyků ji moc baví. Učí je už od roku 2011 (angličtinu), v roce 2016 se začala věnovat výuce ruštiny. Od té doby učí v Brně na jazykové škole, nejenom dospělé, ale také děti. Věnuje se i individuálnímu doučování online formou a překladům. Při výuce zapojuje všechny studenty a ke každému přistupuje individuálně. V hodinách studenti poznávají reálie Ruska, srovnávají je s domácí kulturou a s kulturami jiných zemí. Nezbytnou součásti jejích hodin je také humor a zábava.

Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky)  i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality