Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince - začátečníky

30. 12. 2021

Studium je určeno zájemcům ze zahraničí, kteří mají zájem studovat na Mendelově univerzitě v Brně, případně na některé z vysokých škol v České republice, v češtině. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka, kurz je určen úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

Obsah studia

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

 • čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
 • základy odborné akademické češtiny používané na vysoké škole
 • kulturní, společenské a historické reálie České republiky
 • doprovodné akce (přednášky, společná výuka s českými studenty, exkurze aj.)

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Hlavním cílem studia je jazyková příprava studentů na budoucí studium v českém jazyce. Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení. V rámci druhého semestru studia organizujeme přípravné kurzy odborných předmětů.  

Závěrečná zkouška z češtiny pro cizince

 • v úrovních A2, B1, B2, C1
 • dle kritérií Společného evropského referenčního rámce
 • složení zkoušky (60% úspěšnost)
 • modelové verze závěrečných testů
 • certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR
 • při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu

Druhy kurzů

 • roční kurz, rozsah 560 vyučovacích hodin, výuka 16 -20 hodin týdně, zahájení kurzu v září a říjnu 2022
 • roční kurz, rozsah 850 vyučovacích hodin, 20 hodin týdně, zahájení kurzu v září 2022

V obou případech bude studium ukončeno nejpozději do konce srpna 2023.

Předpoklad pro přijetí do kurzu

 • Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky vč. kopie pasu
 • Dokončené středoškolské vzdělání doložené nejpozději při nástupu do studia
 • Zaplacení 50% zálohy kurzovného, včetně nevratného administrativního poplatku ve výši 5 000,- Kč (poplatek je po nástupu do studia započten do výše kurzovného).

Cena a termíny kurzu

 • 560 vyučovacích hodin
 • 50 000 Kč
 • 5. 9. 2022 – 31. 8. 2023; Příjem přihlášek pro akademický rok 2022/23 probíhá.
 • Ceny ostatních typů kurzů naleznete na webových stránkách spolupracujících agentur.

Proč studovat na ICV MENDELU

 • prestižní univerzita s tradicí od roku 1919
 • dlouhodobé zkušenosti s intenzivní jazykovou přípravou, naším přípravným studiem již prošlo několik stovek absolventů.
 • tým zkušených vysokoškolských učitelů s dlouholetou praxí ve výuce češtiny pro cizince
 • výuka dalších odborných předmětů s cílem usnadnění přípravy k příjímacím zkouškám a studia na vysoké škole
 • moderně vybavené učebny v blízkosti centra Brna
 • výuka podle nejnovějších trendů, mezinárodně srovnatelné standardy kvality
 • studijní skupina je složena z 10 – 14 studentů
 • využití moderních učebnic a vlastních speciálně vyvinutých studijních materiálů
 • individuální konzultace při potížích s výukou a kariérní poradenství
 • supervize kurzu (monitoring průběhu kurzu, zpětná vazba o učební progresi, průběžné testování, ankety spokojenosti)
 • knihovna vybavená učebnicemi, slovníky, jazykovými příručkami a dalšími materiály
 • možnost ubytování na kolejích Mendelovy univerzity
 • slavnostní zahájení a ukončení studia

Kontakty

Organizace kurzu
Institut celoživotního vzdělávání
Zemědělská 5, 613 00  Brno, Česká republika

Nábor do kurzů probíhá také ve spolupráci s níže uvedenými brněnskými agenturami. Kromě tradičních ročních kurzů s časovou dotací 560 hodin je možné přihlášení i do intenzivnějších přípravných kurzů s časovou dotací 850 hodin. V nabídce je také jedno-semestrální kurz s časovou dotací 360 hodin.

Euroeducation JPR, s.r.o.TBS group, s.r.o.
 www.euroeducation.cz study.tbs-group.cz
 Tel. +420 776 072 258 Tel.: +420 777 718 849
 Email: info@euroeducation.cz    Email: edu@tbs-group.cz 
King Study s.r.o.Partner for students
kingstudy.ruwww.partnerforstudents.com
Tel.: +420 777 217 377Tel.: + 420 605 999 996
Email: info@kingstudy.ru   Email: info@partnerforstudents.cz 

Více aktualit

Všechny aktuality