Řez révy vinné

2. 4. 2022

V kurzu získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře. Dozvíte se spoustu informací o řezu révy vinné a v praktické části si tuto dovednost vyzkoušíte a osvojíte.

Cíl kurzu

Seznámit posluchače se základními styly vedení révy a se soudobým běžným způsobem řezu keřů révy i prakticky ve vinici.

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu révy vinné. Získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře a poznatky, co se bude dít v následujícím roce. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami řezu přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout tzv. Guyotův řez (tj. řez na plodný tažeň a zásobní čípek) na dnes nejběžnějším systému vedení, tj. střední Rýnsko-Hessenské vedení s vodorovně vyvázaným tažněm.

Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.

Obsah kurzu

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Řez révy – principy řezu u révy vinné.
  2. Pěstitelské tvary – současné styly vedení révy.
  3. Pěstitelské tvary révy od historie po současnost.

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd (je zde umístěn genofond révy ČR) a je zde k vidění i několik stylů vedení révy (Rýnsko-Hessenské, Na hlavu a Vertiko).  

Pomůcky:

Je třeba vzít si zahradnické nůžky, teplé oblečení, obuv, popř. rukavice.

Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.

Rozsah kurzu

1 denní, 7 vyučovacích hodin

teoretická i praktická část bude probíhat v Lednici – Ústav vinařství a vinohradnictví AF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

Termín kurzu

leden/únor 2023

v případě zájmu a předběžné registraci místa vyplňte buď přihlášku (není bez termínu závazná) či napište na sobova@mendelu.cz

Cena kurzu

2 100 Kč

V ceně je zahrnut také oběd.

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Akademický pracovník – asistent – vědecko-výzkumný pracovník – Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Více aktualit

Všechny aktuality