Rétorika a veřejné vystupování

10. 5. 2022

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé.

Cílem je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla. Specifikem kurzu je tedy neustálé uvědomování si sebe sama jako řečníka, jehož projev je i k dívání, nejen k poslouchání.

Obsah kurzu


Tématické okruhy

 • dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti
 • tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
 • uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
 • čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
 • příprava různých druhů projevů
 • strukturování projevu, pointa
 • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
 • práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
 • posílení individuálního stylu řečníka
 • video-rozbor a individuální zpětná vazba
 • další dle potřeb a přání účastníků kurzu

Lektor

MgA. Kateřina Chalupníková – lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě. Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat. Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.

MgA. Lenka Hajdová – lektorka rétorických a prezentačních dovedností. Ve světě divadla a divadelní výchovy se pohybuje přes patnáct let. Má zkušenosti z divadelních a vypravěčských dílen. Tři roky vedla divadelní soubor. Má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými skupinami – od dětí předškolního věku po dospělé. V roce 2009 absolvovala ateliér Divadlo a výchova na JAMU. Vede kurzy rétoriky a veřejného vystupování pro Court of Moravia a Rádio R.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 25 hodin, které jsou rozloženy do 10-ti lekcí.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.

Termín kurzu

15. 9. – 24. 11. 2022

Vždy ve čtvrtek v čase 17:00 – 19:30 hod.

Cena kurzu

4 200 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 9.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality