Rétorika a veřejné vystupování pro pokročilé

10. 5. 2022

Kurz je určen pro všechny, kteří již absolvovali kurz rétoriky pro začátečníky nebo jsou již v rétorických technikách pokročilí a chtěli by dále zlepšit své prezentační a rétorické dovednosti. Náročnost kurzu je vhodná pro mírně a středně pokročilé. Cílem kurzu je zkvalitnit veřejné výstupy a prezentační dovednosti účastníků.

Obsah kurzu

Kurz vychází zejména z vlastních prezentací účastníků, ke kterým si podáváme konstruktivní zpětnou vazbu. Díky tomuto opakujícímu se modelu mohou účastníci zjistit, se kterými složkami prezentace si umějí poradit bez váhání, které složky ovládnout a se kterými by bylo záhodno ještě zatočit. Účastníci vnímají svoje pokroky díky pravidelné vlastní práci a již výše uvedené zpětné vazbě.

Tematické okruhy

Protože kurz vychází zejména z vlastních výstupů a potřeb účastníků, tito si zároveň sami určují oblasti a témata, kterým se chtějí věnovat.

Lektor

MgA. Lenka Hajdová – lektorka rétorických a prezentačních dovedností. Ve světě divadla a divadelní výchovy se pohybuje přes patnáct let. Má zkušenosti z divadelních a vypravěčských dílen. Tři roky vedla divadelní soubor. Má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými skupinami – od dětí předškolního věku po dospělé. V roce 2009 absolvovala ateliér Divadlo a výchova na JAMU. Vede kurzy rétoriky a veřejného vystupování pro Court of Moravia a Rádio R.

Rozsah kurzu

Délka kurzu je 15 hodin, které jsou rozloženy do 5 lekcí.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.

Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

2 800 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 8.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality