Němčina pro začátečníky

10. 6. 2022

Kurz němčiny pro začátečníky je určen zájemcům, kteří potřebují důkladně procvičit základní gramatické struktury a konverzační témata od úrovně začátečník do úrovně mírně pokročilý. Cílem kurzu němčiny pro začátečníky je získání jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení) a upevnění základních gramatických jevů a základní slovní zásoby a jejich následné  využití při komunikaci  v německy mluvících zemích.

Obsah kurzu

Z gramatiky se v kurzu probírá: slovesa pomocná, silná i slabá, modální, zvratná a zvládnete přítomný čas, silné skloňování podstatných jmen, slovosled věty oznamovací, rozkazovací způsob, zájmena osobní a přivlastňovací, zápory, předložky.

Ze slovní zásoby jsou v kurzu probírána témata: představení, pozdravy, určení času, datum, dny, měsíce, roky, roční období, studium, zaměstnání, volný čas.

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Sprechen Sie Deutsch?, Deutsch  für Anfänger 1

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčina pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodn výuky) i letní (26 hdodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Více aktualit

Všechny aktuality