Němčina pro středně pokročilé

8. 6. 2022

Kurz němčiny  pro středně pokročilé je určen těm, kteří rozumí a reagují na mluvený či psaný projev a umí se orientovat v běžných každodenních situacích v německy mluvícím prostředí. Cílem tohoto  kurzu je rozšíření a prohloubení  již získaných jazykových  znalostí a dovedností.

Obsah kurzu

V gramatické části je kladen důraz na  opakování a procvičení zejména minulých časů (sloves pomocných, slabých, silných, modálních), vedlejší vět,  infinitivu  minulému, příčestí přítomnému a minulému, přívlastkovým vazbám, infinitivu s zu, tvaru würde + infinitiv, nepravidelným slovesům, trpnému rodu, konjunktivu. V konverzační části je cílem aktivní použití jazyka nejen v běžné komunikaci, ale i při komunikaci při začlenění se do pracovního procesu v německy mluvících zemích.

Studijní materiály: Deutsch für Fortgeschrittene

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčina pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od čtvrtka 29. září v čase 14:45 – 16:15 hod.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Více aktualit

Všechny aktuality