Němčina pro mírně pokročilé

9. 6. 2022

Kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali základy německého jazyka a chtějí své znalosti  upevnit, procvičit a rozšířit. Důraz je kladen na nejdůležitější gramatické struktury, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a jejich  následné využití v praxi.

Obsah kurzu

Z gramatiky se na kurzu probírá: silné a slabé skloňování podstatných jmen, množné číslo  II., neurčité zájmena, skloňování přídavných jmen, zájmenná  příslovce, slovesné vazby, druhy číslovek, minulé časy.

Ze slovní zásoby se probírá: životopis, studium, firma, orientace v cizím  městě, denní program, žádost, ucházení se o práci, bydlení v zahraničí.

Studijní materiál: Moderní učebnice němčiny, Alltagssprache Deutsch, Themen II

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.

Rozsah kurzu

Kurz němčina pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od čtvrtka 29. září v čase 14:45 – 16:15 hod.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Eliška Kaszper

Více aktualit

Všechny aktuality