MS Word - efektivní využívání aplikace

11. 11. 2020

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Word a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Wordem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu. Cílem kurzu je pokročit ve znalostech ovládání a využívání aplikace.

Obsah kurzu

 • filosofie formátování pomocí stylů
 • odstavcové styly
 • znakové styly
 • styly odrážek a číslování
 • tabulkové styly
 • textové pole
 • obrazec, obrázek
 • tabulka
 • graf
 • SmartArt
 • navigace v dlouhých dokumentech
 • tok textu
 • oddíly dokumentu
 • sloupcová sazba
 • titulní stránka
 • záhlaví a zápatí
 • poznámka pod čarou, vysvětlivka
 • obsah dokumentu
 • seznamy obrázků, tabulek a grafů
 • příprava datového zdroje
 • dopisy
 • obálky, štítky
 • vkládání polí
 • stavební bloky dokumentu
 • motivy
 • tvorba šablon
 • revize dokumentu
 • komentáře
 • omezení úprav dokumentu

Rozsah kurzu

2denní; 12 vyučovacích hodin

Termín kurzu

17. – 18. 10. 2022

9 – 16 hod. (s přestávkou na oběd)

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

2 700 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality