Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace

11. 1. 2022

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Excelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu. Cílem kurzu je pokročit ve znalostech ovládání a využívání aplikace.

Obsah kurzu

 • číselné formáty
 • podmíněné formátování

 • generování datových řad
 • selektivní kopírování určitých vlastností oblastí (formáty, hodnoty, komentáře), aritmetické operace při práci se schránkou
 • transpozice tabulek
 • absolutní adresace, relativní adresace, kombinace obou možností
 • pojmenování buněk
 • propojení listů, propojení sešitů
 • tipy pro efektivní práci

 • funkce textové
 • funkce pracující s kalendářními daty
 • matematické funkce
 • logické funkce

 • označování tabulek
 • kopírování vzorců
 • kotvení příček
 • dělení okna
 • volby pro tisk
 • ověřování validity zadávaných údajů
 • řazení, filtrování
 • automatizované formátování
 • generování souhrnů
 • kontingenční tabulky
 • tvorba grafů a úprava grafů s ohledem na informace, které má graf vyjadřovat

Rozsah kurzu

2denní; 12 vyučovacích hodin

Termín kurzu

2. – 3. 1. 2023

v čase 9 – 16 hod (s přestávkou na oběd)

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

2 700 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality