Konsolidace účetní závěrky

3. 1. 2021

Absolventi kurzu získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky. Naučíte se také poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku, porozumět konsolidované účetní závěrce, poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky.

Komu je kurz určen

Účetní, finanční manažeři

Předpoklady pro porozumění v kurzu Konsolidace účetní závěrky jsou následující:

  • znalosti a dovednosti z finančního účetnictví
  • schopnost zpracovat individuální účetní výkazy
  • znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky

Obsah kurzu

  1. vymezení konsolidované účetní závěrky, české a mezinárodní právní předpisy ke konsolidaci
  2. skupina podniků, konsolidační celek
  3. metody konsolidace – plná metoda
  4. metody konsolidace – poměrná a ekvivalencí
  5. konsolidační rozdíl a jeho zjišťování
  6. organizace zpracování konsolidované účetní závěrky

Lektorka

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Rozsah kurzu

2denní; 16 vyučovacích hodin

Termín kurzu

rok 2023

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

3 700 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality