Investiční rozhodování

12. 4. 2021

Absolventi kurzu budou umět hodnotit efektivnost investičních projektů, volit vhodné metody a jejich limity, zohledňovat rizika v investičním rozhodování, Plánovat investice, vybudovat investiční portfolio a zohlednit udržitelnost investičních projektů. Kurz je určen manažerům, majitelům podniků a OSV.

Obsah kurzu

 • teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku
 • modely stanovení nákladů kapitálu
 • kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování
 • posouzení vhodnosti zdrojů financování podniku podle různých kritérií a podmínek poskytování
 • stanovení kritérií posuzování investičních projektů podle typu projektu a cílů podniku
 • stanovení vhodných přístupů k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování
 • vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření
 • stanovení ceny zdrojů financování a využívání této kategorii ve finančním rozhodování
 • návrh vhodného způsob financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu
 • posouzení ekonomické efektivnosti efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu
 • omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů a zvážení i nefinančních faktorů udržitelnosti projektu

 Osnova výuky:

 1. Cíle podniku, kapitálové výdaje, investiční strategie
 2. Investiční projekty a předinvestiční příprava
 3. Plánování peněžních toků
 4. Kapitálová výstavba, náklady kapitálu
 5. Metody statické,
 6. Metody dynamické

Lektorka

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Rozsah kurzu

1denní; 8 vyučovacích hodin

Termín kurzu

16. 11. 2022

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

1 950 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality