Hodnocení ekonomického zdraví podniku

12. 4. 2022

Absolventi kurzu budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci praktického cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku. Kurz je určen manažerům či vlastníkům podniku (předpokládají se znalosti účetních výkazů).

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen zejména na následující oblasti:

 • hlavní funkce finanční analýzy
 • interní a externí finanční analýza
 • uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy
 • srovnávací základny a problém srovnatelnosti
 • zdroje vstupních dat
 • slabé stránky účetních výkazů
 • přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy

 • vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů
 • majetková a kapitálová struktura podniku
 • analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow
 • analýza poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů
 • formulace závěrů finanční analýzy
 • úvod do finančního plánování

 Osnova výuky

 1. zdroje vstupních dat finanční analýzy, přehled metod finanční analýzy
 2. analýza absolutních ukazatelů
 3. analýza rozdílových ukazatelů. 
 4. analýza poměrových ukazatelů
 5. vzájemná souvislost ukazatelů a analýza příčin jejich stavu a vývoje

Lektorka

doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Rozsah kurzu

1denní; 8 vyučovacích hodin

Termín kurzu

10. 11. 2022

Kurz se koná v budově ICV MENDELU Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

1 950 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality