Francouzština pro začátečníky

11. 6. 2022

Malebná Francie a bohatá francouzská kultura vždy inspirovaly nejen české umělce, ale i mnohé z nás. Líbí se vám francouzské šansony, lákají vás voňavá levandulová pole v Provence, mýdla z Marseille, parfémy z Grasse, umíte ocenit francouzská vína a sýry, pochutnáte si na palačinkách, jezdíte ve francouzském autě nebo lyžujete v Alpách?

Francie ve svých regionech nabízí pestrou paletu krajin, zvyků a tradic. Díky znalosti francouzštiny se vám tato země představí v celé své kráse a s ní i další kouty světa, kde se francouzsky domluvíte. Neztrácejte čas a pusťme se společně do studia francouzštiny!

Cíl kurzu

Kurz je určen pro studenty a pracující, kteří jsou úplnými začátečníky a francouzštinu dosud buď vůbec nestudovali, nebo v minulosti už začali a rádi by se k jazyku opět vrátili a zopakovali si nabyté vědomosti.

Kurz vám pomůže vybudovat si kvalitní a ucelené základy jak v oblasti slovní zásoby, tak i gramatiky s cílem domluvit se v jednoduchých situacích každodenního života během pobytu ve Francii nebo v jiné frankofonní zemi.

Obsah kurzu

V kurzu se procvičují všechny jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení, psaní. Lektorka ve výuce kromě učebnice využívá i doplňkové materiály, pracuje s internetem, písněmi, videem
a autentickými materiály. Důkladně probraná slovní zásoba a gramatika se následně procvičuje a upevňuje za účelem rozvíjet schopnost mluvit a domluvit se. Absolventi tohoto kurzu získají znalosti, na které navazuje kurz pro mírně pokročilé.

 • základní komunikační situace – pozdravit, přestavit se, vyhláskovat své jméno, omluvit se, mluvit o sobě a svých zájmech
 • mužský a ženský rod, určitý a neurčitý člen, národnosti, tvoření otázky, tykání a vykání, číslovky, časování sloves být, mít, kategorie -er, přivlastňování
 • vyplnit jednoduchý formulář, napsat pohlednici kamarádovi, porozumět mailu
 • zajímavé informace o Francii a francouzské kultuře
 • Učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier, lekce 1 – 3
 • komunikační situace – pozvání, návrh, vyjádřit souhlas a nesouhlas, přijetí a odmítnutí, zdvořilá žádost, gesta
 • kalendář, datum, hodiny, domluvení schůzky, diář, napsat dopis kamarádovi, jídlo
 • množné číslo, blízký budoucí čas, minulý čas, předmět přímý, dělivý člen, vyjádření množství, zeptat se na cenu, modální slovesa chtít, moct
 • zajímavosti o Francii – svátky, volný čas, gastronomie
 • učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier, lekce 4-6

Studijní materiál: Connexions1 (méthode de français + cahier d´exercices + studijní příručka v ČJ)

Rozsah kurzu

Kurz francouzštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

 • Od čtvrtka 29. září v čase 13:00 – 14:30 hod. (Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.)
 • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
 • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
 • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Erika Hutirová

Více aktualit

Všechny aktuality