Angličtina pro úplné začátečníky

10. 6. 2022

Kurz je určen pro studenty i pracující, kteří jsou úplnými začátečníky a anglický jazyk dosud nestudovali. Kurz Vám pomůže si vybudovat kvalitní ucelené základy a tím udělat významný krok k ovládnutí anglického jazyka.

Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující oblasti: podstatná jména – množné číslo, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být, přítomný čas prostý, like/dislike + ing, can/can´t, přítomný čas průběhový, časové předložky a ukazovací zájmena.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: země a národnosti, předměty denní potřeby, číslovky, určení času, dnů, měsíců a data, rodina, zaměstnání, každodenní činnosti, volný čas, nakupování, počasí, telefonování.

Studijní materiál: English File Elementary 3rd Edition

Informace o lektorovi

Kurz vede PhDr. Ivana Tulajová. Vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získala hodnost PhDr. v oboru Jazykověda germánských jazyků – anglický jazyk. Po ukončení studia pracovala jako překladatelka a od roku 1993 vyučuje anglický jazyk na Masarykově univerzitě. Souběžně s tím vyučovala anglický jazyk na Univerzitě obrany a na Mendelově univerzitě. K rozvoji znalostí přispěly i stáže ve Velké Británii, účast na odborných školeních a metodických seminářích. Svoje znalosti a zkušenosti uplatnila i při práci na projektu v oblasti testování angličtiny na Masarykově univerzitě. Pracuje i jako soudní tlumočník jazyka anglického.

Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro úplné začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník Osvědčení Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od středy 5. října v čase 15:00 – 16:30 hod.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality