Angličtina pro středně pokročilé

7. 6. 2022

Kurz je určen pro ty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného slova i psaného projevu obsahujícího i neznáme výrazy. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Kurz má nabyté dovednosti osvěžit a dále je rozvíjet a umožnit tím orientovat se v běžných životních situacích v prostředí,  kde se daným jazykem hovoří.

Obsah kurzu

Cílem kurzu pro středně pokročilé je rozvíjet všechny jazykové dovednosti a prohlubovat již získané znalosti. V gramatické části je důraz kladen na opakování a procvičování použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, budoucí čas will / going to), stupňování přídavných jmen, modální slovesa, podmínkové věty, gerundium a infinitiv, frázová slovesa, apod. V oblasti slovní zásoby je snahou rozšířit a prohloubit znalosti potřebné pro komunikaci v běžných situacích (jídlo, sport, rodina, životní styl, cestování, komunikace, vzdělávání, nakupování, kino a televize). Velký důraz je kladen na mluvení a poslech v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. Součástí rozvoje jazykových znalostí je i čtení a psaní. Kurz je vhodný pro ty, kteří si chtějí zlepšit nebo udržet schopnost správného užití jazyka.

 

Studijní materiál: New English File Intermediate 3rd edition

Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

Výstup z kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2022 (Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.)
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality