Angličtina pro pokročilé začátečníky

9. 6. 2022

Kurz je pro všechny, kteří se již s angličtinou seznámili a absolvovali nějaký kurz či výuku, ale buď hodně zapomněli, nebo si nejsou jisti v základech. Také je samozřejmě vhodný pro věčné začátečníky. Pomůže Vám upevnit základy a posunout se dále.

Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: minulý čas prostý sloveso být, pravidelná i nepravidelná slovesa, vazba there is/there are, přítomný čas průběhový, členy, neurčitý zájmena, vazba be going to, stupňování přídavných jmen, příslovce, would like to, předpřítomný čas prostý.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: dům a nábytek, místa ve městě, vysvětlování cesty, jídlo a pití, dovolená, v restauraci, přídavná jména na popis vlastností, nepravidelná slovesa, počasí, nakupování, cestování, v hotelu.

Studijní materiál:   English File Elementary 3rd Edition

Informace o lektorovi

Kurz vede PhDr. Ivana Tulajová. Vystudovala anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získala hodnost PhDr. v oboru Jazykověda germánských jazyků – anglický jazyk. Po ukončení studia pracovala jako překladatelka a od roku 1993 vyučuje anglický jazyk na Masarykově univerzitě. Souběžně s tím vyučovala anglický jazyk na Univerzitě obrany a na Mendelově univerzitě. K rozvoji znalostí přispěly i stáže ve Velké Británii, účast na odborných školeních a metodických seminářích. Svoje znalosti a zkušenosti uplatnila i při práci na projektu v oblasti testování angličtiny na Masarykově univerzitě. Pracuje i jako soudní tlumočník jazyka anglického.

Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky). 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

Výstup z kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od středy 5. října v čase 16:45 – 18:15 hod.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality