Angličtina pro mírně pokročilé

8. 6. 2022

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro ty, kteří se již anglicky v minulosti učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou jen nižší úrovně. Je také pro ty, jejichž znalosti se staly „mírně pokročilými“ vlivem zapomínání. Tyto kurzy mají za cíl nabyté znalosti osvěžit a dále je zdokonalit. Účastníci probírají gramatiku i konverzační okruhy, které jim umožní spolehlivě se orientovat v běžných každodenních situacích a v pracovním procesu v prostředí cizího jazyka.

Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: slovosled v otázkách, přítomný čas prostý a průběhový, vztažné věty, minulý čas prostý, minulý čas průběhový, budoucí, čas, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, spojky, vazba be going to, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: rodina, přídavná jména pro popis vlastností, hudba, volný čas nakupování, cestování, frázová slovesa, oblečení, bydlení, na letišti, v hotelu.

Studijní materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition

Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr – zimní (24 hodiny výuky) i letní (26 hodin výuky).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Od pondělí 26. září v čase 15:00 – 16:30 hod.
  • V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.
  • V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 4 465 Kč

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva – 2 420 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Více aktualit

Všechny aktuality