V roce 2005 založili posluchači Univerzity třetího věku KLUB U3V. Jeho cílem je soustředit aktivní posluchače a vytvořit jim podmínky pro uskutečnění jejich nápadů a zájmů, které přímo i nepřímo souvisí s výukou. Ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání zajišťuje Klub U3V pro posluchače
organizování vzdělávacích, poznávacích a kulturních akcí, návštěvy výstav, seminářů, zájezdů a exkurzí.

Poprvé se KLUB U3V sešel 24. října 2005. Byl zvolen předseda KLUBU a stanovena odpovědnost členům za jednotlivé úkoly, tj. zapisovatel účasti a jednání, člen pro organizaci kulturních a ostatních akcí, člen pro práci s výpočetní technikou a člen pro materiální zajištění KLUBU. Členové KLUBU se schází v období výuky (v čase mimo přednášky), a to 1x za čtrnáct dní. Jednání KLUBU řídí předseda, na sestavování programu se podílejí aktivně všichni členové KLUBU. Ze všech jednání se pořizuje zápis, se stanovením konkrétních úkolů pro jednotlivé členy. Plnění je kontrolováno na příštím jednání.