Akce v akademickém roce 2021/2022

Březen – červen
24. 3. 2022  Komentovaná prohlídka Botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně – informace ZDE.
7. 4. 2022Komentovaná prohlídka Botanické zahrady Masarykovy univerzity v Brně – informace ZDE.
25. 5. 2022Prohlídku zámků  Častolovice a  Kostelec na Orlicí a jejich zahrad – informace ZDE.
1. 6.  2022Exkurze Pohankový mlýn a Pustevny „Valašskou stezkou“ – informace ZDE.
8. 6. 2022Prohlídka Jindřichova Hradce – informace ZDE.
Prosinec 2021
1. 12. 2021 V době omezení činnosti klubu U3V MENDELU z důvodu COVID 19 se všech sedm členek Klubu věnovalo ručním pracím
a výrobky byly předány na Dobrotrh pořádaný Mendelovou univerzitou v Brně. Fotografie z akce naleznete ZDE.
3. 12. 2021          Členky klubu U3V MENDELU předaly rukodělné výrobky své a svých kolegyň jako výraz poděkování za namáhavou
a obětavou práci zdravotnickému personálu v období COVID 19 FNUSA Brno. Fotografie z akce naleznete ZDE.
Říjen 2021     
16. 10. 2021Komentovaná prohlídka Arboreta MENDELU ve Křtinách – informace ZDE. Fotografie z akce naleznete ZDE.
 23.10.2021Exkurze –  Dolní Rakousko – informace ZDE. Fotografie z akce naleznete ZDE.

Akce v akademickém roce 2020/2021 

srpen 2021
31. 7. – 8. 8. 2021 Exkurze – Země starých Dáků a saských opevněných kostelů – informace ZDE. Fotografie z akce naleznete ZDE.