Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé

Kurz Angličtina pro středně pokročilé je určen těm zájemcům, kteří již ovládají základní časy, zvládají samostatně tvořit věty i otázky na různá témata a orientují se v základech anglické gramatiky. Pasivně rozumí psanému i mluvenému projevu týkajícího každodenních situací, znají běžné fráze.
V rámci kurzu si účastníci prohloubí slovní zásobu, seznámí se užitečnými a často používanými frázemi, naučí se tvořit složitější větné konstrukce (věty vedlejší, závislé, podmínky) a získají lepší přehled o systému anglické gramatiky (souslednost časů, trpný rod). Rovněž budou vedeni k samostatnému aktivnějšímu projevu.

Účastníci budou v průběhu kurzu dostávat tištěné materiály, pracovní listy a budou jim představeny vhodné studijní strategie pro snazší pochopení systému anglické gramatiky.

Organizace kurzu

  • Forma výuky: prezenční
  • Termín: úterý 13.30 – 15.00 hod.
  • Místo: Učebna E23 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektor: Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  • Cena za semestr (10 lekcí): 1360 Kč
  • Harmonogram naleznete ZDE.

Přihlášení do kurzu

Přihlásit se můžete od 4. května 2022