Na studium není nikdy pozdě

Všem zájemcům ve věku 50+, kteří si chtějí rozšiřovat svoje znalosti ve společnosti podobně nadšených spolužáků, nabízíme vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Pro akademický rok 2022/2023 jsme připravili celou škálu studijních programů, které se liší svojí délkou, obsahovým zaměřením i formou výuky. Studium bude probíhat prezenčně a posluchači ho mohou absolvovat:

 • V Brně – všechny přednášky probíhají v univerzitní budově E (Institut celoživotního vzdělávání), kde sídlí i kancelář Univerzity třetího věku MENDELU.
 • Na některé z našich pěti poboček, které se nachází v Lednici, Bruntále, Kyjově, Vyškově a v Rožnově pod Radhoštěm.

Přihlašování ke studiu

Ke studiu na U3V MENDELU se může přihlásit každý zájemce ve věku 50 let a více. Lidé v plném invalidním důchodu se mohou stát posluchači U3V MENDELU bez ohledu na věkovou hranici. Maturitní zkouška není podmínkou pro přijetí ke studiu na U3V MENDELU.

Online přihlášení

Elektronické přihlašování probíhá na www stránkách jednotlivých studijních programů nebo kurzů. Jejich nabídku najdete v obrázkových odkazech níže.

 • Přihlášení ke studiu je závazné.
 • Po odeslání elektronické přihlášky vám potvrdíme do měsíce její přijetí, a to na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Poslední týden v srpnu vám zašleme organizační informace včetně údajů k platbě.  Platbu je možné provést bankovním převodem, platební kartou nebo hotově v době úředních hodin.
Osobní přihlášení

Osobní přihlášení do jednotlivých studijních programů či kurzů je možné v kanceláři U3V MENDELU v době úředních hodin.

 • Přihlášení ke studiu je závazné.
 • Platbu za studium je možné provést platební kartou nebo hotově, v době úředních hodin. Platba je možná i bankovním převodem.

Jak studium probíhá

 • Přednášky probíhají v období jednotlivých semestrů (10 týdnů v říjnu až prosinci a 10 týdnů v únoru až květnu), a to 1x týdně. V dubnových a květnových termínech obvykle probíhají terénní cvičení a exkurze.
 • Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny a součástí je vždy přestávka.
 • Úvod první přednášky v semestru vždy věnujeme administrativním a organizačním záležitostem. Před touto přednáškou kontrolujeme doklady o platbě administrativního poplatku za příslušný semestr a předáváme studijní oporu, tedy soubor textů k jednotlivým přednáškám v daném semestru.
 • Před začátkem každé přednášky se posluchači podepisují na připravenou prezenční listinu.
 • Omluvu absencí na jednotlivých přednáškách U3V MENDELU nevyžadujeme. Budeme ale rádi, když nám sdělíte vaši delší nepřítomnost (3 a více přednášek).
 • Konec poslední přednášky v semestru věnujeme vyplnění hodnoticích dotazníků, které zjišťují jak spokojenost se studiem, tak i vaše podněty k fungování U3V MENDELU. Aktuální informace sdělujeme prostřednictvím prezentace, která v posluchárně běží před každou přednáškou.

 • Aktuální informace sdělujeme prostřednictvím prezentace, která běží v posluchárně před každou přednáškou.