Projekt Erasmus+: KA220 – Spolupráce mezi partnery v oblasti vysokého školství 

Koordinátorky za MENDELU: Mgr. Kateřina Pevná a Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D.
Administrativní pracovnice: Mgr. Kamila Hercová
Doba řešení: 01/2022 – 01/2025

Konsorcium projektu: 
  • Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francie) – hlavní koordinátor
  • European University Foundation – Campus Europae (Lucembursko) – partner
  • Sveučilište u Splitu (Chorvatsko) – partner
  • Universidade do Porto (Portugalsko) – partner
  • Latvijas Universitate (Lotyšsko) – partner
  • Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Maďarsko) – partner
  • Universität Zurich (Švýcarsko) – partner
  • Mendelova univerzita v Brně (Česká republika) – partner
Popis projektu

Projekt Erasmus+ 60 je mezinárodní vzdělávací projekt osmi evropských univerzit, který se zaměřuje především na analýzu široké škály stávajících nabídek vysokoškolského vzdělávání pro občany ve věku 60+. Projekt bude zahájen výzkumným šetřením s cílem vytvořit komplexní pohled na stávající nabídku seniorského vzdělávání u partnerských institucí a v rámci jejich vlastního národního kontextu. Budou identifikovány hlavní překážky a problémy, které je v kontextu seniorského vzdělávání třeba řešit: osobní motivace, bariéry, IT dovednosti, kritické myšlení atd. Výzkumné šetření směřuje také k vytvoření co nejpestřejšího a nejpřesnějšího obrázku o postojích starších občanů ke vzdělávání třetího věku a jejich potřebám. Na základě výsledků šetření bude vyvinuto 7 pilotních online kurzů přispívajících k budování inkluzivních systémů vysokoškolského vzdělávání s důrazem na občany 60+. Na základě výsledků šetření bude rovněž vytvořena metodika pro společné online mezigenerační učení. Bude tak vyvinuta sada nástrojů, model plánování, realizace a hodnocení mezigeneračního učení založeného na spolupráci mezi seniory a VŠ.  Dále vznikne evropská online platforma vzdělávacích aktivit pro občany 60+ s akademicky spolehlivým a mezinárodně sdíleným obsahem, která bude funkční na národní i evropské úrovni. Výsledky šetření a zpětná vazba pilotních běhů kurzů poslouží jako základna metodických doporučení pro politickou úroveň. Budou navrženy nové, inkluzivnější způsoby vhodné pro integraci starších občanů s ohledem na jejich specifické potřeby.