Pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně organizuje Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov pro zájemce z řad seniorů šestisemestrové studium na univerzitě třetího věku. Studium je koncipováno jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti, bez zkoušek a úkolů. Na přednáškách se podílejí pedagogové gymnázia v Kyjově.

Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (12 týdnů v říjnu až lednu a 12 týdnů v únoru až květnu), a to 1 × týdně od 16:00 do 18:30 hodin. Ke studiu na Univerzitě třetího věku v Kyjově mohou být přijati občané České republiky starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání s maturitou. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680 Kč za semestr. V jednom ročníku se předpokládá účast cca 30 posluchačů.

K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“. Úspěšným absolventům studia U3V bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o ab­solvování univerzity třetího věku na pobočce v Kyjově.

Kontakt

Marie Klíglová
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p. o.
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov