Univerzitu třetího věku realizuje Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organi­zace pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně již jedenáctým rokem. První posluchači usedli do lavic v říjnu 2008, tehdy ještě na Obchodní akademii a Střední zemědělské škole, Bruntál. V průběhu uplynulých 10 let došlo ke změně názvu školy a její adresy, postupně se obměnili také lektoři a přednášky, změnu doznala i délka studia. K naší velké radosti i přes všechny změny zůstává jedna věc stále stejná, a to je zájem lidí o studium na univerzitě třetího věku. O to více nás těší, že máme řadu posluchačů, kteří naše školní lavice vlastně vůbec neopouští. Po absolvování studia a slavnostní promoci opětovně podají přihlášku do prvního ročníku a začínají tak znovu a znovu. Jejich výdrž, životní elán a vitalita jsou obdivuhodné.

Univerzita třetího věku v Bruntále je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti a zahrnují i témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně. Přednášky a se­mináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 týdnů v říjnu až prosinci a 10 týdnů v únoru až dubnu), a to 1 x týdně od 15:00 do 17:30 hodin. Výuku vedou pedagogové ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál přednášející z řad významných osobností a odborníků z regionu a také hostující odborníci z Mendelovy univerzity v Brně.

Kromě přednášek jsou pro posluchače U3V každoročně připraveny odborné exkurze. Například do areálu Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici, arboreta nebo do výrobních provozů Agronomické fakulty MENDE­LU v Brně, kde měla velký úspěch ochutnávka piva, pekařských a masných výrobků. Jindy je místo exkurze voleno podle aktuálního zájmu posluchačů (např. Letohrad, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž), nebo na zá­kladě zajímavé přednášky, jako například u exkurze do společnosti TON, a.s.

Kontakt

Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, p. o.
Kavalcova 814/1
792 01 Bruntál