Pro akademický rok 2022/2023, který začne v říjnu 2022, jsme pro zájemce připravili dva mezigenerační programy. Oba programy jsou určeny pro prarodiče a jejich vnoučata ve věku 8 – 12 let. Každý senior může do programu přihlásit jedno vnouče.

Programy jsou rozděleny na 6 setkání, které obvykle probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec a březen až květen), a to 1 x měsíčně, vždy v sobotu v rozsahu 5 výukových hodin. Programy na sebe nenavazují, rozdíl je pouze v tematickém zaměření jednotlivých setkání.

Kontakt

Mgr. Bc. Kateřina Pevná
metodička Mezigenerační univerzity