Pro koho je služba určená?

  • Studenti MENDELU
  • Zaměstnanci MENDELU
  • Veřejnost

Co je EEG biofeedback?

EEG biofeedback, také nazývaný neurofeedback, je tréninková metoda, která člověku umožňuje pomocí zpětné vazby počítače měnit fungování mozku. Velmi zjednodušeně řečeno je EEG biofeedback zrcadlem pro mozek.

Mozkové vlny klientů jsou snímány elektrodami EEG přístrojem. Ten je posílá do počítače, který je zpracuje a promítne na monitor videohru.

Mozek se díky této zpětné vazbě začne uvědomovat svůj stav a vlastní fungování, tím tak získává motivaci zkoušet nové způsoby fungování. My mozku neříkáme, co má dělat, jen mu dáváme informace a je na něm, jak si s těmito informacemi poradí. Díky tomu se učí a rozvíjí.

Tento způsob práce – tréninku, vede k lepšímu „wellbeing“, zvládání života na mnoha úrovních.

Jak trénink probíhá?

Trénink probíhá formou tzv. bipolárního zapojení a vychází z protokolů institutu EEGinfo Sue a Sigfrieda Othmerových v Kalifornii. 

Specifikum tohoto způsobu trénování je umístění ne jedné, ale dvou snímacích elektrod na hlavu. S mozkem je takto zacházeno v logice toho, jak funguje, tedy jako provázaná síť vzájemně komunikujících neuronů.

Rozehráváme komunikaci mezi oběma místy, jemně narušujeme zaběhlý způsob komunikace a tím podporujeme vznik nových komunikačních vzorců.

Pro koho je tato metoda určená?

V podstatě pro všechny, kteří by rádi zmírnili anebo se zbavili nepříjemných obtíží, např. poruchy spánku, stres, migrény, poruchy pozornosti, poruchy učení. Je také ale určen pro ty, kteří by rádi objevili a rozvíjeli svůj potenciál a zapracovali na svém výkonu.   

Co vám můžeme nabídnout? 

  • Úvodní setkání zahrnuje rozhovor, zmapování klientovy situace a vytyčení záměru tréninku.
  • Následují pravidelná setkávání 1–2x týdně. Jedno sezení trvá přibližně 45 min. Je třeba min. 20 opakování, aby měla požadovaná změna dlouhodobý účinek.
    Trénink formou bipolárního zapojení, tedy dvě snímací elektrody na hlavě a jedna na uchu. Trénink je bezbolestný a neinvazivní. Nic se do klienta nevysílá, pouze se snímají informace o tom, jak mozek funguje a tyto informace mu vracíme zpátky. Pro optimální nastavení tréninku a mapování změn porobíhají průběžně pravidelné zpětné vazby, v případě potřeby dochází k úpravě tréninkového plánu.

Ceník služby

VSTUPNÍ SEZENÍ20 SEZENÍ+ 10 sezení
Studenti MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
VeřejnostZDARMA4800 Kč vč. DPH2500 Kč vč. DPH

Jak se objednat?

  • Jakmile vám terapeutka nabídne mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (terapeutkou i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že budou termíny nabídnuty jiným zájemcům.

Naše terapeutka

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV) – 1. patro (vlevo) – dveře č. 2018