Pro koho je služba určena?

 • Studenti MENDELU
 • Zaměstnanci MENDELU

Co vám můžeme nabídnout? 

Poskytneme vám informace, rady, kontakty, tipy a doporučení. Neváhejte se zeptat, jsme diskrétní, profesionální a nezaujatí, klademe důraz na přátelské a srozumitelné zprostředkování informací ze světa práva. 
Služba nezahrnuje zastupování u soudu, sepisování smluv, vyřizování pohledávek apod. Může vám však usnadnit orientaci ve vašem problému a naplánování dalších kroků. 

V jakých oblastech práva nabízíme poradenství?

Pracovní právo

např. pracovní smlouvy – HPP, DPP a DPČ a živnost (vznik, zánik, výpověď, práva a povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, aj.)

Rodinné právo

výživné, formy péče a děti, majetkové vztahy, výživné zletilých dětí a studentů, pomoc při smírném řešení situace i v rámci těžkých soudních sporů

Trestní právo

trestní oznámení a zastupování v rámci trestního řízení a to jak obžalovaného, tak poškozeného 

Občanské právo

např. nájemní smlouvy, kupní smlouvy, dluhová problematika

Obchodní právo

jak založit společnost, jak vybrat vhodnou právní formu podnikání, získání živnostenského oprávnění

Obecné právní otázky

průběh soudního sporu, co je to mediace, příprava na mediaci, úhrada soudních výloh, aj.

Jak služby využít?

 • V případě dotazů či zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz.
  Odesláním e-mailu s dotazem dáváte souhlas k poskytnutí osobních údajů (tj. jména, e-mailové adresy, tel. č.) externí konzultantce.
 • Prosíme o uvedení vaší univerzitní e-mailové adresy
 • Jasně formulujte váš dotaz a popište situaci, ze které vycházíte.
 • Do 5-ti pracovních dnů vám e-mailem odpoví externí konzultantka. 
  Pokud by pro úplnou odpověď bylo nutné doplnit další informace, budete k tomu vyzván/a. V některých případech bývá navržena i telefonická konzultace, (pouze s vaším souhlasem). 
  V případě pracovní vytíženosti externích spolupracovníků se však může reakční doba mírně prodloužit, prosíme o vaši trpělivost. Snažíme se být maximálně efektivní a spolehliví. 

Ceník

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA

Naše konzultantka

Spolupracujeme s advokátní a mediační kanceláří JUDr. Martiny Ďurďovič.

JUDr. Martina Ďurďovič
advokátní praxi se věnuje od roku 2004 a to zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu. Právo vnímá jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací. Kromě klasické právní praxe řadí do portfolia svých služeb i mediaci – mimosoudní narovnávání sporů, jehož výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran.