Pro koho jsou služby určeny?

  • Studenti MENDELU
  • Zaměstnanci MENDELU

Co vám můžeme nabídnout? 

Nabízíme využití služeb nutriční terapeutky se specializací na výživu dětí a dospělých.

Témata jednotlivých sezení odpovídají vašim aktuálním otázkám a potřebám. Sami si volíte cíle i dílčí kroky spolupráce.

Poradenství

Poradenství v oblasti preventivní výživy, sportovní výživy a alternativního způsobu stravování.

Podpora

Podporu, odborné rady potřebné k řešení stavu spojeného s poruchou příjmu potravy, strachu z jídla, obezitou nebo s nedostatečnou motivací ke správnému životnímu stylu.

Místo setkání?

Individuální sezení probíhají v konzultační místnosti Poradenského a profesního centra na Zemědělské 5 (budova ICV) v 1. patře. 

Ceník

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA

Jak služby využít?

  • V případě dotazů zájmu o službu pište na pcentrum@mendelu.cz.
    Odesláním e-mailu dáváte souhlas k poskytnutí osobních údajů (tj. jména, e-mailové adresy, tel. č.) externí konzultantce.
  • Prosíme o uvedení vaší univerzitní e-mailové adresy
  • Prosíme, specifikujte, proč máte zájem o službu, s čím za námi přicházíte.
  • Jakmile vám poradkyně nabídne e-mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (poradkyní i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že budou termíny nabídnuty jiným studentům.

Naše terapeutka

Spolupracujeme s nutriční terapeutkou se specializací na výživu dětí a dospělých, Mgr. Pavlínou Kosečkovou.

Mgr. Pavlína Kosečková
poskytuje poradenství v oblasti preventivní výživy, sportovní výživy i léčebné výživy. Absolventka magisterského oboru nutriční specialista a bakalářského oboru nutriční terapeut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší na LF MU, kde se věnuje také svému výzkumu v rámci postgraduálního studia Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.